Category Archives: Uncategorized

  • -

  • -

Zdjęcia zakończone

Category : Uncategorized

Powoli i z przeszkodami, ale zdjęcia do fimu zostały zakończone. Czeka nas teraz post-produkcja. Chcielibyśmy zakończyć już ten projekt, ale sprawy opóźniają się przez drobne szczegóły. Cierpliwie dojciemy do celu. Wesprzyjcie nas swoją modlitwą. Prosimy Pana Boga o błogosławieństwo dla wszystkich wspierających tę produkcję.


  • -

Prosimy o wsparcie

Category : Uncategorized

plakat.Z.A.1.4

Bardzo dziękujemy za wsparcie naszego filmowego projektu. Nadal prosimy  o pomoc w zgromadzeniu potrzebnych pieniędzy. Darczyńców przybywa, ale zebrana kwota nie daje możliwości rozpoczęcia prac nad filmem. Zdajemy sobie sprawę, że darczyńcami  pozostają jedynie ci, którzy prawdziwie wierzą, dlatego prosimy – Panie, przymnóż nam wiary !


  • -

Módlmy się o wsparcie dla filmu.

Mocarzu niebios i obrońco dusz najlepszy, oczekujemy błogosławionych skutków Twojego wstawiennictwa najpierw dla siebie, a następnie dla tych wszystkich, których pragniesz obdarzyć łaskami. Prosimy o błogosławieństwo finansowe dla tego filmu i dla Fundacji Twego imienia. Niech wspólne nasze błagania dla każdego z nas, dla naszych rodzin i parafii, dla wszystkich społeczeństw, narodów i całego Kościoła świętego staną się źródłem błogosławieństwa Bożego po wszystkie wieki wieków. Amen.


  • -

Kim jest Święty Michał Archanioł ?

Category : Uncategorized

św. Michał Archanioł480x300  Jest najpotężniejszą po Bogu i Matce Bożej istotą wszechświata. Najdoskonalszym w miłości duchem czystym, którego Pan Bóg ustanowił wodzem wszystkich Aniołów. Wszechmogący dał  Świętemu Michałowi  wyraz swojego zaufania powierzając mu opiekę nad ludem Bożym. Archanioł Michał nieustannie działa w imieniu Boga rozporządzając Jego potęgą. Będąc w bliskości Stwórcy cieszy się on najwyższą łaską wśród Aniołów Bożych. Jest przewodnikiem dusz, które opuszczają życie doczesne i przechodząc do życia wiecznego. Dostąpi godności sędziego na Sądzie Ostatecznym. Znaczenie  jego imienia – w języku  hebrajskim Mika`El –  Któż jak Bóg,  według współczesnych biblistów może mieć swoje źródło w słowie jakal, co oznacza; zwyciężać, być potężnym.

Głosimy wielkość Świętego Michała Archanioła, ale ciągle zbyt mało o nim wiemy. Chcemy to zmienić, chcemy nakręcić o nim film dokumentalny, który da nam wszystkim świadomość tej wspaniałej osoby świata Aniołów Bożych. Chcemy, aby film opowiadając o Wodzu zastępów Niebieskich, uświadomił nam, że Pan posyła go ludziom na czasy w których żyjemy.

„Ta walka przeciwko złemu duchowi, która znamionuje Świętego  Michała Archanioła, toczy się także dzisiaj, ponieważ zły duch wciąż żyje i działa w świecie. Rzeczywiście zło, które w nim jest widoczne, nieład, który spotyka się w społeczeństwie, niespójność człowieka, wewnętrzne pęknięcie, którego jest ofiarą, są nie tylko następstwami grzechu pierworodnego, ale także skutkiem niegodziwego i mrocznego działania szatana”.Te słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 1987 roku,  do wiernych zgromadzonych we włoskim  sanktuarium Świętego Michała Archanioła  na  Monte Sant` Angelo, mają nam przypominać o zagrożeniu ze strony złego ducha. „Diabeł, jak lew  ryczący krąży szukając kogo pożreć.” 1P 5.8  Pan Bóg w swoim planie daje nam kogoś, kto będzie nas wspomagał w walce.  Przeciw zasadzkom złego ducha winniśmy wzywać bohatera filmu, który chcemy zrealizować. Abyśmy mogli zrealizować ten plan potrzebne są również środki finansowe. Liczymy na hojność serc tych, do których dotrze nasz przekaz, bo dzięki tym sercom zrealizujemy film.